นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ข่าวทั้งหมด


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 22 เข้าชมเดือนนี้
  • 16,329 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 204884, (ฝ่ายนวัตกรรมการให้บริการข้อมูล) 205912
Email : nsw@customs.go.th

* เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในกรณีที่ท่านพบปัญหาจากการใช้บริการบนระบบ National Single Window
สามารถแจ้งปัญหาในการใช้งานได้ที่ NSW Call Center
โทรศัพท์ : 02 109 3000
Email : callcenter@thainsw.net

ข่าว กบช.

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ผอ. กบช. พร้อมด้วยผู้แทน กบช. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ NSW ครั้งที่ 1/256720 กุมภาพันธ์ 2567 16:22:086
2 ผอ. กบช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมศุลกากร (กข.กศก.) ครั้งที่ 1/25675 กุมภาพันธ์ 2567 14:02:1113
3 ผอ. กบช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร31 มกราคม 2567 13:33:3611
4 อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารระบบ NSW ของไทย 22 มกราคม 2567 17:36:4919
5 ผอ. กบช. เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล18 มกราคม 2567 08:57:3321
6 ผอ.กบช. เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒ (๑/๒๕๖๗)10 มกราคม 2567 16:20:4726
7 เจ้าหน้าที่ กบช. ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย5 มกราคม 2567 11:00:3136
8 การประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย (Nongkhai Border Trade One Stop Service : NKBTOSS)18 ธันวาคม 2566 18:07:3330
9 การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2/25667 ธันวาคม 2566 16:50:4339
10 ผอ.กบช. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม The ASEAN Single Window Steering Committiee (ASWSC) ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์30 พฤศจิกายน 2566 14:30:4044
11 ผอ. กบช. พร้อมด้วยผู้แทน ศทส. กนอ. กรมศุลกากร และกรมการค้าต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศุลกากรญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างไทยและญี่ปุ่น (e-CO JTEPA)1 พฤศจิกายน 2566 13:36:3662
12 ผอ.กบช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ณ กรมศุลกากร24 ตุลาคม 2566 15:55:47448
13 กบช. เป็นผู้แทนกรมศุลกากร และผู้แทน ASW-TWG ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย29 กันยายน 2566 08:24:48280
14 หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม The Working Group on Technical Matters for the ASEAN Single Window (TWG) ครั้งที่ 6429 กันยายน 2566 08:23:41692
15 กบช. ให้การต้อนรับ Ms. TANI Saeko ในโอกาสเข้ามาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่น (e-CO JTEPA)29 กันยายน 2566 08:21:58476
16 ผอ.กบช. ร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรสำหรับการดำเนินการพื้นที่ประกอบกิจการสำหรับการกระจายสินค้า (Zone 3)28 กันยายน 2566 16:55:5963
17 การดำเนินการตามแผนงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม ของ กบช.29 มิถุนายน 2566 14:30:24935
18 กรมศุลกากรได้รับหนังสือขอบคุณจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31 ตุลาคม 2565 13:20:39249
19 ผอ.กบช. ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กบช.25 ตุลาคม 2565 16:28:41156
20 กบช. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ NSW5 ตุลาคม 2565 15:43:39184
21 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ National Single Window (NSW) ครั้งที่ 2/256528 กันยายน 2565 10:47:22212
22 ผลงานนวัตกรรมของ กบช. ได้รับรางวัลชมเชยในพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมเพชรศุลกากรครั้งที่ 7 ประเภทหน่วยงานระดับกอง สำนักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากร8 กันยายน 2565 09:16:53212
23 แบบสำรวจความต้องการให้พัฒนากระบวนงานหรือธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ ซึ่งยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน NSW (ราย shipment)26 เมษายน 2565 11:33:49270
24 กบช. ได้รับรางวัลประเภทการแข่งขันจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอดเยี่ยม จากกิจกรรม One Step for All พ.ศ. 2564 ของกรมศุลกากร2 พฤศจิกายน 2564 11:53:46159
25 ผลงานนวัตกรรมของ กบช. ได้รับรางวัลชมเชยในพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมเพชรศุลกากรครั้งที่ 6 ประเภทหน่วยงานระดับกอง สำนักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากร22 กันยายน 2564 18:37:06173
26 NSW Help Desk & Call Center3 กรกฎาคม 2566 10:30:10945
27 NSW e-Tracking on Mobile29 มิถุนายน 2566 11:23:57476
ผลลัพท์ทั้งหมด 27 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ext. 204883, 204884
อีเมล์ : nsw@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
ลิขสิทธิ์ 2015 กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร