นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ข่าวทั้งหมด


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4 เข้าชมวันนี้
  • 25 เข้าชมเดือนนี้
  • 16,332 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 204884, (ฝ่ายนวัตกรรมการให้บริการข้อมูล) 205912
Email : nsw@customs.go.th

* เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในกรณีที่ท่านพบปัญหาจากการใช้บริการบนระบบ National Single Window
สามารถแจ้งปัญหาในการใช้งานได้ที่ NSW Call Center
โทรศัพท์ : 02 109 3000
Email : callcenter@thainsw.net

กบช. เป็นผู้แทนกรมศุลกากร และผู้แทน ASW-TWG ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

วันนี้ (๒๖ กันยายน ๒๕๖๖) เวลา ๐๙.๐๐ น. ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ กบช. เป็นผู้แทนกรมศุลกากร และผู้แทน ASW-TWG พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และกรมประมง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Animal Health) ผ่าน ASEAN Single Window ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2566 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จะมีการพิจารณาจัดทำแผนงานการเชื่อมโยง e-Animal Health เพื่อเป็นเอกสารลำดับที่ 4 ที่จะใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 29 กันยายน 2566 08:24:48
จำนวนผู้เข้าชม : 281
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ext. 204883, 204884
อีเมล์ : nsw@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
ลิขสิทธิ์ 2015 กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร