นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ข่าวทั้งหมด


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 22 เข้าชมเดือนนี้
  • 16,329 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 204884, (ฝ่ายนวัตกรรมการให้บริการข้อมูล) 205912
Email : nsw@customs.go.th

* เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในกรณีที่ท่านพบปัญหาจากการใช้บริการบนระบบ National Single Window
สามารถแจ้งปัญหาในการใช้งานได้ที่ NSW Call Center
โทรศัพท์ : 02 109 3000
Email : callcenter@thainsw.net

ผอ.กบช. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม The ASEAN Single Window Steering Committiee (ASWSC) ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ ผอ.กบช. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายสรรพสุข วิจัยวรกิจ หนฝ. ความร่วมมือระหว่างประเทศ รษก. ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ กบช. เข้าร่วมการประชุม The ASEAN Single Window Steering Committiee (ASWSC) ครั้งที่ ๓๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยการประชุมครั้งนี้จะได้รับทราบและหารือประเด็นเกี่ยวกับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน ASEAN Single Window (ASW) การจัดทำแผนงานและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ ASW รวมถึงการประชุมร่วมกับประเทศคู่เจรจาอาเซียน และองค์กรระหว่างประเทศในความร่วมมือทางเทคนิค

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2566 14:30:40
จำนวนผู้เข้าชม : 45
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ext. 204883, 204884
อีเมล์ : nsw@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
ลิขสิทธิ์ 2015 กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร