นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ข่าวทั้งหมด


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 22 เข้าชมเดือนนี้
  • 16,329 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 204884, (ฝ่ายนวัตกรรมการให้บริการข้อมูล) 205912
Email : nsw@customs.go.th

* เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในกรณีที่ท่านพบปัญหาจากการใช้บริการบนระบบ National Single Window
สามารถแจ้งปัญหาในการใช้งานได้ที่ NSW Call Center
โทรศัพท์ : 02 109 3000
Email : callcenter@thainsw.net

แบบสำรวจความต้องการให้พัฒนากระบวนงานหรือธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ ซึ่งยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน NSW (ราย shipment)

กรมศุลกากร ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ หน่วยงานภาคเอกชน ตอบแบบสำรวจความต้องการให้พัฒนากระบวนงานหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ซึ่งยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน NSW (ราย shipment) เพื่อนำผลสำรวจไปประกอบการพิจารณาพัฒนาระบบให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางที่เหมาะสม โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ตามลิงก์ หรือ QR Code ด้านล่างนี้

Click : แบบสำรวจความต้องการให้พัฒนากระบวนงานหรือธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ ซึ่งยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน NSW (ราย shipment)
ที่อยู่เว็บไซต์ : https://forms.gle/kxfaSfsMuYuPTmMt8


คำอธิบาย : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยฝ่ายเลขานุการ คณะทำงานพิจารณากระบวนงานหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ซึ่งยังไม่ได้พัฒนาระบบให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน NSW ซึ่งแต่งตั้งโดยคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ National Single Window (NSW) ที่ 1/2565

วัตถุประสงค์ : 
1.เพื่อสำรวจความคิดเห็นหรือความต้องการ ที่มีต่อกระบวนงานหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโจสติกส์ (ราย shipment หรือธุรกรรมที่ต้องนำข้อมูลไปใช้ผ่านพิธีการศุลกากร) ที่ต้องพัฒนาระบบให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน NSW ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จำนวน 11 หน่วยงาน 
2. เพื่อสำรวจความคิดเห็นหรือความต้องการ ที่มีต่อกระบวนงานหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโจสติกส์ อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ราย shipment หรือไม่ต้องนำข้อมูลไปใช้ผ่านพิธีการศุลกากร
3.ข้อมูลจากแบบสำรวจที่ได้จะนำไปประกอบการพิจารณาพัฒนากระบวนการหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ของหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางที่เหมาะสมต่อไป
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 เมษายน 2565 11:33:49
จำนวนผู้เข้าชม : 270
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ext. 204883, 204884
อีเมล์ : nsw@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
ลิขสิทธิ์ 2015 กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร