นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ข่าวทั้งหมด


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 22 เข้าชมเดือนนี้
  • 16,329 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 204884, (ฝ่ายนวัตกรรมการให้บริการข้อมูล) 205912
Email : nsw@customs.go.th

* เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในกรณีที่ท่านพบปัญหาจากการใช้บริการบนระบบ National Single Window
สามารถแจ้งปัญหาในการใช้งานได้ที่ NSW Call Center
โทรศัพท์ : 02 109 3000
Email : callcenter@thainsw.net

ข่าว กบช.


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 NSW Help Desk & Call Center1 สิงหาคม 2564945
2 NSW e-Tracking on Mobile16 ธันวาคม 2565475
3 ผลงานนวัตกรรมของ กบช. ได้รับรางวัลชมเชยในพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมเพชรศุลกากรครั้งที่ 6 ประเภทหน่วยงานระดับกอง สำนักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากร22 กันยายน 2564173
4 กบช. ได้รับรางวัลประเภทการแข่งขันจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอดเยี่ยม จากกิจกรรม One Step for All พ.ศ. 2564 ของกรมศุลกากร2 พฤศจิกายน 2564158
5 ผลงานนวัตกรรมของ กบช. ได้รับรางวัลชมเชยในพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมเพชรศุลกากรครั้งที่ 7 ประเภทหน่วยงานระดับกอง สำนักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากร7 กันยายน 2565212
6 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ National Single Window (NSW) ครั้งที่ 2/256528 กันยายน 2565212
7 แบบสำรวจความต้องการให้พัฒนากระบวนงานหรือธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ ซึ่งยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน NSW (ราย shipment)25 เมษายน 2565269
8 กบช. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ NSW5 ตุลาคม 2565184
9 ผอ.กบช. ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กบช.25 ตุลาคม 2565156
10 การดำเนินการตามแผนงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม ของ กบช.29 มิถุนายน 2566935
11 กรมศุลกากรได้รับหนังสือขอบคุณจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ28 ตุลาคม 2565249
12 ผอ.กบช. ร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรสำหรับการดำเนินการพื้นที่ประกอบกิจการสำหรับการกระจายสินค้า (Zone 3)28 กันยายน 256663
13 กบช. ให้การต้อนรับ Ms. TANI Saeko ในโอกาสเข้ามาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่น (e-CO JTEPA)13 กันยายน 2566476
14 หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม The Working Group on Technical Matters for the ASEAN Single Window (TWG) ครั้งที่ 6418 กันยายน 2566692
15 กบช. เป็นผู้แทนกรมศุลกากร และผู้แทน ASW-TWG ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย26 กันยายน 2566280
16 ผอ.กบช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ณ กรมศุลกากร24 ตุลาคม 2566448
17 ผอ. กบช. พร้อมด้วยผู้แทน ศทส. กนอ. กรมศุลกากร และกรมการค้าต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศุลกากรญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างไทยและญี่ปุ่น (e-CO JTEPA)31 ตุลาคม 256662
18 ผอ.กบช. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม The ASEAN Single Window Steering Committiee (ASWSC) ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์30 พฤศจิกายน 256644
19 การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2/25667 ธันวาคม 256639
20 เจ้าหน้าที่ กบช. ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย5 มกราคม 256736
21 การประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย (Nongkhai Border Trade One Stop Service : NKBTOSS)18 ธันวาคม 256630
22 ผอ.กบช. เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒ (๑/๒๕๖๗)10 มกราคม 256726
23 ผอ. กบช. เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล18 มกราคม 256720
24 อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารระบบ NSW ของไทย 22 มกราคม 256719
25 ผอ. กบช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร31 มกราคม 256711
26 ผอ. กบช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมศุลกากร (กข.กศก.) ครั้งที่ 1/25675 กุมภาพันธ์ 256713
27 ผอ. กบช. พร้อมด้วยผู้แทน กบช. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ NSW ครั้งที่ 1/256720 กุมภาพันธ์ 25676
ผลลัพท์ทั้งหมด 27 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ext. 204883, 204884
อีเมล์ : nsw@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
ลิขสิทธิ์ 2015 กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร