ทำเนียบผู้บริหาร

ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ลำดับ ชื่อ - สกุล ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ 25 มิถุนายน 2562 - 3 ธันวาคม 2562

2 นายสมบัติ พัฒนมาศ 26 ธันวาคม 2562 - 3 กันยายน 2563

3 นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน 3 กันยายน 2563 - 18 พฤศจิกายน 2563

4 นายจักกฤช อุเทนสุต 24 พฤศจิกายน 2563 - 17 ตุลาคม 2565
5 นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์ 21 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2565 11:05:56
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ext. 204883, 204884
อีเมล์ : nsw@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
ลิขสิทธิ์ 2015 กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร