นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ข่าวทั้งหมด


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 15 เข้าชมวันนี้
  • 526 เข้าชมเดือนนี้
  • 18,871 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 204884, (ฝ่ายนวัตกรรมการให้บริการข้อมูล) 205912
Email : nsw@customs.go.th

* เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในกรณีที่ท่านพบปัญหาจากการใช้บริการบนระบบ National Single Window
สามารถแจ้งปัญหาในการใช้งานได้ที่ NSW Call Center
โทรศัพท์ : 02 109 3000
Email : callcenter@thainsw.net

ข่าว กบช.

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ NSW ครั้งที่ 3/256724 มิถุนายน 2567 14:59:212
2 การดำเนินการตามแผนงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม ของ กบช. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256717 มิถุนายน 2567 14:41:5023
3 กบช. ได้รับการประเมินเป็น องค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256617 มิถุนายน 2567 14:39:0233
4 ผอ.กบช. เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ4 มิถุนายน 2567 14:24:3825
5 กบช. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำกรมศุลกากร และรดน้ำขอพรผู้บริหารกรมศุลกากร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 256711 เมษายน 2567 11:05:1251
6 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ National Single Window (NSW) ครั้งที่ 2/25679 เมษายน 2567 16:50:3064
7 ผอ.กบช. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมเสวนา The 12th International Conference Embarking on Transformative Changes for a Better Future29 มีนาคม 2567 11:11:2969
8 คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ กบช. ร่วมกันจัดโครงการ CSR เพื่อความสุขต่อสังคม18 มีนาคม 2567 10:21:4677
9 ผอ. กบช. พร้อมด้วยผู้แทน กบช. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ NSW ครั้งที่ 1/256720 กุมภาพันธ์ 2567 16:22:0898
10 ผอ. กบช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของราชการในกรมศุลกากร (กข.กศก.) ครั้งที่ 1/25675 กุมภาพันธ์ 2567 14:02:11103
11 ผอ. กบช. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของกรมศุลกากร31 มกราคม 2567 13:33:3677
12 อธิบดีกรมศุลกากร ให้การต้อนรับคณะข้าราชการระดับสูงของรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการจัดตั้งและบริหารระบบ NSW ของไทย 22 มกราคม 2567 17:36:4984
13 ผอ. กบช. เป็นผู้แทนกระทรวงการคลัง ร่วมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล18 มกราคม 2567 08:57:3376
14 ผอ.กบช. เข้าร่วมการประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ ๒ (๑/๒๕๖๗)10 มกราคม 2567 16:20:4794
15 เจ้าหน้าที่ กบช. ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย5 มกราคม 2567 11:00:31114
16 การประชุมการพัฒนาการรับข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองแบบ Single Submission และศูนย์บริการค้าชายแดนเบ็ดเสร็จจุดเดียวจังหวัดหนองคาย (Nongkhai Border Trade One Stop Service : NKBTOSS)18 ธันวาคม 2566 18:07:33128
17 การประชุมคณะทำงานบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ครั้งที่ 2/25667 ธันวาคม 2566 16:50:43123
18 ผอ.กบช. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม The ASEAN Single Window Steering Committiee (ASWSC) ครั้งที่ 31 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์30 พฤศจิกายน 2566 14:30:40136
19 ผอ. กบช. พร้อมด้วยผู้แทน ศทส. กนอ. กรมศุลกากร และกรมการค้าต่างประเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนศุลกากรญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างไทยและญี่ปุ่น (e-CO JTEPA)1 พฤศจิกายน 2566 13:36:36137
20 ผอ.กบช. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ณ กรมศุลกากร24 ตุลาคม 2566 15:55:47521
21 กบช. เป็นผู้แทนกรมศุลกากร และผู้แทน ASW-TWG ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย29 กันยายน 2566 08:24:48348
22 หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม The Working Group on Technical Matters for the ASEAN Single Window (TWG) ครั้งที่ 6429 กันยายน 2566 08:23:41768
23 กบช. ให้การต้อนรับ Ms. TANI Saeko ในโอกาสเข้ามาหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าระหว่างไทยและญี่ปุ่น (e-CO JTEPA)29 กันยายน 2566 08:21:58553
24 ผอ.กบช. ร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรสำหรับการดำเนินการพื้นที่ประกอบกิจการสำหรับการกระจายสินค้า (Zone 3)28 กันยายน 2566 16:55:59155
25 การดำเนินการตามแผนงาน โครงการส่งเสริมคุณธรรม ของ กบช. ปี 256617 มิถุนายน 2567 14:24:281,020
26 กรมศุลกากรได้รับหนังสือขอบคุณจากคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ31 ตุลาคม 2565 13:20:39445
27 ผอ.กบช. ประชุมมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ กบช.25 ตุลาคม 2565 16:28:41249
28 กบช. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง ระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ ACMECS ผ่านระบบ NSW5 ตุลาคม 2565 15:43:39253
29 การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและกำกับดูแลระบบ National Single Window (NSW) ครั้งที่ 2/256528 กันยายน 2565 10:47:22333
30 ผลงานนวัตกรรมของ กบช. ได้รับรางวัลชมเชยในพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมเพชรศุลกากรครั้งที่ 7 ประเภทหน่วยงานระดับกอง สำนักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากร8 กันยายน 2565 09:16:53343
31 แบบสำรวจความต้องการให้พัฒนากระบวนงานหรือธุรกรรมนำเข้า-ส่งออก โลจิสติกส์ ซึ่งยังไม่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน NSW (ราย shipment)26 เมษายน 2565 11:33:49385
32 กบช. ได้รับรางวัลประเภทการแข่งขันจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมยอดเยี่ยม จากกิจกรรม One Step for All พ.ศ. 2564 ของกรมศุลกากร2 พฤศจิกายน 2564 11:53:46223
33 ผลงานนวัตกรรมของ กบช. ได้รับรางวัลชมเชยในพิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมเพชรศุลกากรครั้งที่ 6 ประเภทหน่วยงานระดับกอง สำนักงาน กลุ่ม ศูนย์ และด่านศุลกากร22 กันยายน 2564 18:37:06265
34 NSW e-Tracking on Mobile29 มิถุนายน 2566 11:23:57539
35 NSW Help Desk & Call Center3 กรกฎาคม 2566 10:30:101,281
ผลลัพท์ทั้งหมด 35 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ext. 204883, 204884
อีเมล์ : nsw@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
ลิขสิทธิ์ 2015 กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร