นางสาวสุนทรียา ทวิชาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการ
และพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์

รายงานสถิติและข่าวสาร


ข่าวทั้งหมด


สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 15 เข้าชมวันนี้
  • 312 เข้าชมเดือนนี้
  • 9,876 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ต่อ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 204884, (ฝ่ายนวัตกรรมการให้บริการข้อมูล) 205912
อีเมล์ : nsw@customs.go.th

ประกาศ กบช. ที่ 9/2565 เรื่อง แจ้งปิดระบบ National Single Window (ระบบ Production) ชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 - 07.30 น. รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

ประกาศกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ ที่ 9/2565
เรื่อง แจ้งปิดระบบ National Single Window (ระบบ Production) ชั่วคราว

ด้วยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการระบบ NSW (NSW Operator) จะทำการปิดระบบ NSW (ระบบ Production) เพื่อดำเนินการซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ ตามแผนการบริหารจัดการความต่อเนื่องระบบ Business Continuity Management (BCM) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 เวลา 06.00 - 07.30 น. รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที

การปิดระบบครั้งนี้ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก สายเรือ ตัวแทนสายเรือ ตัวแทนอากาศยาน และหน่วยงานผู้ออกใบอนุญาต/ใบรับรอง จะไม่สามารถส่งข้อมูลใบขนสินค้า Manifest และใบอนุญาต/ใบรับรองเข้ามาในระบบ NSW (ระบบ Production) และไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ www.thainsw.net ในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อสอบถามได้ที่ NSW Help Desk and Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 0 2109 3000

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 9 ธันวาคม 2565 09:43:05
จำนวนผู้เข้าชม : 2,651
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล
การนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
กรมศุลกากร
ชั้น 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2667 7000 ext. 204883, 204884
อีเมล์ : nsw@customs.go.th

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของกองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
ลิขสิทธิ์ 2015 กองบริหารจัดการและพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลการนำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร